Mötesplatsen för social hållbarhet nyköping

Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte: - stärka lokalt och regionalt arbete - stärka samverkan mellan olika samhällsaktörer - göra forskning mer användbar för kommuner, landsting och regioner 17 Utmaning Innebörd av social hållbarhet Hur förhåller sig social hållbarhet till folkhälsa? Vad är intressant för mig? 13 Gemensam diskussion Hälso- och sjukvård Vilken roll kommer Folkhälsomyndigheten att ha i relation till hälso- och sjukvården? Ökar skillnader i hälsa. verka f?r att kommuner och landsting f?r det st?d de beh?ver f?r att aktivt fr?mja lika r?ttigheter och m?jligheter och att motverka diskriminering i skolan, h?lso- och sjukv?rden, i arbetslivet och samh?llslivet i ?vrigt Prioriterad fr?ga 2014. Per -Olof ?stergren Professor i socialmedicin Lunds universitet 25 M?tesplatsens roll och inriktning Reflektioner fr?n: Anna Kullberg, Stockholms l?ns landsting Cecilia Ljung, Degerfors och Karlskoga kommuner Eva Renhammar, Malm? stad 26 Statliga myndigheter och forskningsr?d Reflektioner fr?n: Stefan M?rk, Omr?deschef, F?rs?kringskassan. Vilken roll har Folkhälsomyndigheten att få kommuner och landsting att samverka? En f?ruts?ttning f?r social h?llbarhet ?r att det r?der en samsyn kring vad ett v?lf?rdssamh?lle ska erbjuda och att det som erbjuds: tillgodoser alla m?nniskors grundl?ggande behov och att de m?nskliga r?ttigheterna s?kerst?lls bidrar till att alla m?nniskor ?r inkluderade oavsett. Syftet med dessa är att mötas och diskutera gemensamma frågor och utmaningar. Johan Carlson Generaldirektör Folkhälsomyndigheten 8 Folkhälsomyndighetens uppdrag Reflektioner Jan Alexandersson (v) Västra Götalandsregionen Harriet Hedlund (s) Västerbotten läns landsting Birgitta Södertun (kd) Region Skåne Staffan Werme (fp) Örebro kommun 9 Gemensam diskussion Folkhälsa och social hållbarhet Är vi på väg bort mot folkhälsa? 29 Avslutning Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting). Du kan läsa mer om Agenda 2030 och Sveriges arbete med genomförandet av agendan här). 18 Skapandet av en attraktiv mötesplats Utmaning Vad gör denna mötesplats unik? Att förstå och mäta samhällsförändringar (prel. Att synliggöra synergier (och konflikter) mellan olika perspektiv är angeläget. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder. Erfarenheter från det nordiska samarbetet (2015) - Vad händer i vår omvärld? Börja om från startsidan eller använd menyn i sidhuvudet för att komma vidare.

Mötesplatsen för social hållbarhet nyköping - M?tesplats social h?llbarhet

Anmäl dig här, uppdaterat. Hur tänker Folkhälsomyndigheten kring detta? 5 SKL prioriterar frågan! Vi behöver därför agera! Här kan du inte påverka innehållet i mötesplatsen. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och landsting. Var hittar var och en sin fråga?

Mötesplatsen för social hållbarhet nyköping - M?tesplats social

Top escort stockholm granny video Sociala media vän ansikte sittande nära umeå
mötesplatsen för social hållbarhet nyköping Gratis facebook chat app för blackberry vuxen online kön videor
Billig massage underkastelse i gävle Blue lotus massage escort tjejer östergötland
Service fnask hardcore nära norrköping Två tjejer knullar gratis lesbisk
Sexiga underkläder stockholm gratis videos Är vi på väg in i något nytt? Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, idéburen sektor, näringsliv och högskola/universitet bidrar till att göra jämlikt och därmed göra skillnad!

Videos

Teen Lesbians Attack Big Tits Blonde Slut For Social Media Trash Talk. Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som består av 17 globala mål samt 169 delmål. Mötesplatsen kan bidra till att skapa strukturer för att hantera perspektivträngel. Hur påverkar det kommuner och landsting? Mötesplatsen webbplats går inom kort att finna på Folkhälsomyndighetens och SKL:s webbplatser. Brundtlandkommissionen betonade att hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient). Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Sedan Brundtlandkommissionen släppte sin rapport har Sverige arbetat aktivt med hållbar utveckling i olika former och med olika fokus, på alla nivåer i samhället. 10 Gemensam diskussion Health in all policies För att health in all policies på lokal och regional nivå krävs statlig samordning. I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Webbplats för dig som är medlem och övriga intresserade Anmälan till mötesplatsen och till de aktiviteter som sker inom mötesplatsen. Dessa frågor kommer att påverka dels vad som planeras och görs, dels hur det görs och hur väl det lyckas. Möjlighet Perspektivträngsel är en realitet i kommuner, landsting och regioner. I agendan tas ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling och man betonar att de tre olika perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning. 19 Programf?rklaring Tas fram tillsammans med deltagarna i samband med den nationella konferensen 6-7 maj i Norrk?ping - Centrala principer f?r h?llbar utveckling - M?nskliga r?ttigheter - J?mst?lldhets- och j?mlikhetsperspektiv - Fem rekommendationer: Samling f?r social h?llbarhet - H?lsans sociala best?mningsfaktorer. Kommuner, landsting och regioner har medverkat till utvecklingen. 1 Mötesplats social hållbarhet Invigning #socialhallbarhet 2 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting 3 Syfte? Regeringen har även gett ett 80-tal statliga myndigheter i uppdrag att redovisa hur deras verksamheter bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Du är här: Hem / Om mötesplatsen, mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. I relation till vad och hur? 11 Gemensam diskussion Folkhälsorapportering Hur kan den framtida folkhälsorapporteringen bli mer användbar på lokal och regional nivå? Ge alla förutsättningar till egen försörjning. 24 Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Nationell konferens 6-, seminarier 4 Varför engagerar sig SKL? Hur tänker Johan kring detta? Näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin har också viktiga roller. Varje år genomförs en nationell konferens och flera temaseminarier (se under Aktuellt). Här kan du påverka innehållet i mötesplatsen. Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. 7 Folkhälsomyndighetens uppdrag Vilka insatser planeras för att upprätthålla en god dialog med kommuner och landsting? Utöver detta så bedrivs också ett intensivt internationellt arbete med Agenda 2030 i fokus. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det skulle öka möjligheterna för att det omfattande nätverkande som nu äger rum också kan ge resultat. Att vara med och tillsammans identifiera vad som anses viktigt inom den sociala hållbarheten. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt massage stockholm södermalm pannkakan dejting för mötesplatsen. Hälsan i befolkningen förbättras! 5 december) - Arbete för jämlik hälsa på lokal och regional nivå. (2015) - Andra teman kan tillkomma Den andra nationella konferensen (prel. 12 Gemensam diskussion andt-frågorna andt-frågorna.

1 tänkt på “Mötesplatsen för social hållbarhet nyköping”

  1. Kommuner, landsting/regioner och staten bär alla, genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för samhällsutvecklingen.

Lämna Svar